Skip to main content

Os programas interxeracionais e o voluntariado protagonizan o novo curso nos Espazos +60 de Afundación

Así, as actividades que se desenvolverán neste período estarán centradas, ademais de no fomento da aprendizaxe ao longo da vida, do benestar físico e do desenvolvemento persoal, na participación activa na sociedade das persoas maiores, a través de programas interxeracionais e de voluntariado social e profesional. «En Afundación traballamos seguindo as pautas do denominado envellecemento activo, que permite incrementar a satisfacción, o benestar, a calidade de vida e indirectamente contribúe a unha diminución dos problemas de saúde física e psicolóxica. Así, na medida en que as persoas envellezan de maneira máis saudable, serán máis capaces de levar unha existencia autónoma e independente e de participar de forma activa na súa comunidade», subliña Sabela Couceiro, coordinadora da área de Envellecemento Activo de Afundación.

Afundación dispón dunha rede propia de 11 espazos, situados nas sete principais cidades galegas e noutras catro poboacións (Betanzos, Monforte, Pontedeume e Viveiro). Os centros, que contan na actualidade con máis de 12.000 persoas socias, foron concibidos como espazos destinados a conseguir que a etapa vital que iniciamos coa xubilación siga ofrecéndonos oportunidades de crecer persoalmente, de continuar formándose, de estar conectados cos temas emerxentes, á vez que se desenvolven hábitos de vida saudables e mantense unha rede de relacións significativas. Con este obxectivo proponse unha ampla e innovadora programación. Así mesmo, Afundación desenvolverá neste período diversas campañas para contribuír a construír unha imaxe social das persoas maiores real e afastada de estereotipos, que reflicta a heteroxeneidade do colectivo e as súas achegas á sociedade.

PROGRAMAS DOS ESPAZOS+ 60

A proposta de programación nos Espazos +60 estrutúrase en seis programas:
• O valor da experiencia, co que se propician oportunidades para que as persoas socias poidan compartir a súa experiencia profesional e de vida a través de accións de voluntariado. Nesta liña enmárcase a iniciativa «Fálame dá emigración» na que participaron no curso pasado 71 voluntarios e voluntarias, 18 IES e 825 mozas e mozos. A programación inclúe tamén conferencias e talleres, actuacións musicais e teatrais ou clubs de lectura impartidos todos por persoas socias.
• Formación e coñecemento, con actividades que favorecen a aprendizaxe de idiomas, o coñecemento do patrimonio, as humanidades ou a formación en novos temas e fenómenos sociais emerxentes.
• Cultura dixital, mediante unha formación centrada no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, desde a perspectiva da revolución tecnolóxica actual e o alcance da internet.
• Hábitos saudables, con actividades físicas pero tamén de desenvolvemento cognitivo, benestar psicolóxico ou nutrición, entre outras.
• Expresión artística, a través da aprendizaxe da música, debuxo, teatro ou artesanía, entre outros.
• Lecer activo, coa programación de viaxes nacionais e internacionais e visitas culturais a museos, rutas históricas etc.

A partir do venres 1 de setembro, as persoas interesadas en facerse socias poden dirixirse aos Espazos +60 das súas cidades para informarse e/ou facer a súa reserva.
Afundación