Skip to main content

Entrega do título de Fillo Adoptivo do Concello de Guitiriz a Alfonso Blanco Torrado

A funcionaria do concello de Guitiriz, Sandra Freire del Valle, por delegación do Secretario, dará lectura do acordo polo que o pleno municipal, por unanimidade, nomea Fillo adoptivo do Concello a Alfonso Blanco Torrado.

A alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín, promotora da distinción, intervirá no nome do concello, entregando o título ao galardoado, que responderá a continuación. Seguidamente, 16 poetas galegos leerán os seus poemas -todos de 14 versos- na honra de Alfonso.

O acto rematará coa interpretación do Himno Galego, polo Coro Xermolos e a Banda de música de Guitiriz.

Poetas que leerán os seus traballos:

DARÍO XOHAN CABANA, LUZ CAMPELLO, MARICA CAMPO, LOIS DIEGUEZ, X.X. FERNANDEZ ABELLA, MIGUEL ANXO FERNÁN VELLO, XOSÉ LOIS GARCÍA, CAMILO GÓMEZ TORRES, LUIS GONZÁLEZ TOSAR, MARÍA XOSÉ LAMAS, PACO MARTÍN, MERO, XOSÉ ANTÓN MIGUÉLEZ, XOÁN NEIRA , XOSÉ OTERO CANTO e XAVIER RODRÍGUEZ BARRIO
Concello de Guitiriz