Skip to main content

Carmen Blanco publica 'Letras Lilas' en 'Unión Libre'

Carmen Blanco publicou ensaio, poesía e narrativa, en moitos casos, rompendo os límites dos xéneros. Como ensaísta é autora de numerosas obras sobre poder, memoria, muller, sexo e cultura, entre elas Literatura galega da muller, Nais, damas, prostitutas e feirantas, O contradiscurso das mulleres, Mulleres e independencia, Sexo e lugar ou Feministas e libertarias. Publicou tamén traducións, por exemplo de Safo ou de poesía galega na mostra Extranjera en su patria en Galaxia Gutenberg, o libro Conversas con Carballo Calero e moi numerosas monografías e edicións de autores galegos. Como poeta deu a coñecer Estraña estranxeira, Un mundo de mulleres e Lobo amor, e, como narradora, a recreación de contos clásicos Vermella con lobos e a novela de microrrelatos Atracción total.

Unión libre edita cadernos de creación e pensamento abertos aos temas máis vitais e interculturais de Galicia e do mundo: mulleres, paz, memoria histórica, celtismo, erotismos, canción, cinema, anticolonialismo, vangarda, sempre dende unha perspectiva de avanzada libertaria e integral. Coordinada dende 1996 por Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer e ilustrada por Sara Lamas, naceu cun comité de redacción internacional formado por Xosé Luís Axeitos, Vsévolod Bagno, Diana Conchado, María Lopo, Carme Junyent, Lily Litvak, Kathleen N. March e Olga Novo. Contou coa presenza galega de numerosos artistas e escritores -Isaac Díaz Pardo, Luz Pozo Garza, Santiago Lopo-, así como coa colaboración de intelectuais residentes fóra de Galicia como Noam Chomsky, José Ángel Valente, Juan Goytisolo, Antonio Gamoneda, Joan Brossa, Ana Hatherly, Sergio Lima ou Kenneth White. Presentou ademais tradución ao galego de textos tan significativos como os clásicos eróticos latinos e outros de Hölderlin, Rimbaud, Dylan Thomas ou, no penúltimo número, da poesía romanesa a cargo de Adina Ioana Vladu no seu Calidospio romanés.

Carmen Blanco