Skip to main content

'Nós, As Mulleres' avanza no impulso da muller rural

O fin de Nós, As Mulleres, que vén de finalizar o proceso de inscrición no Rexistro de Asociacións de Galicia, é o desenvolvemento integral da muller e das súas capacidades, para o que promove a participación política, económica e sociocultural das mulleres que viven e traballan no sector agroalimentario no medio rural e combate as barreiras que as obstaculizan, ademais de apoiar a igualdade de xéneros e a participación feminina nos órganos de decisión nestas entidades.

As cinco promotoras iniciais da Asociación son mulleres que ostentan, ou ostentaron, cargos nos órganos de decisión de cooperativas agroalimentarias que, en conxunto, facturan máis de 240 millóns de euros, agrupan máis de 3500 persoas socias e empregan a máis de 480 persoas.

O día 20 Nós, As Mulleres celebrará unha xunta directiva na que se agarda que unhas 30 mulleres en postos de dirección (ou futuras directivas) de 10 cooperativas entren na Asociación.

Durante o seu primeiro ano, a Asociación organizou diversos obradoiros de apoderamento, viaxes e xuntanzas. Proximamente desenvolveranse novas accións formativas como obradoiros de liderado e motivación e prevese unha audiencia coa Secretaria Xeral de Igualdade, Susana López.

Cooperativistas galegas

En canto á porcentaxe de mulleres socias de cooperativas no sector agroalimentario, a media española é do 25%. En Galicia, datos de 2019 mostraban que, nas cooperativas asociadas a AGACA, o 45,11% das persoas socias eran mulleres, chegando ao 16,8% na composición dos órganos de decisión das entidades. A nivel nacional, en cambio, o 7% de cargos en consellos reitores son ocupados por mulleres.
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA)