Skip to main content

Nace “NÓS, AS MULLERES” a Asociación de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias de Galicia

Así pois, o obxectivo da Asociación é o desenvolvemento efectivo e integral da muller, das súas capacidades, da súa participación e da promoción da igualdade no seo do movemento das cooperativas e SAT socias de AGACA. Busca dar visibilidade á muller empresaria, directiva, profesional e traballadora en todos os ámbitos económicos e sociais do movemento asociativo agrario e do mundo rural no seu conxunto.

Ruth Rodríguez, axente de Igualdade de Xénero en AGACA, explicou que poden asociarse “mulleres que formen parte dos Órganos de Administración ou do cadro de persoal de entidades socias de AGACA, socias designadas de entre o colectivo de mulleres que formen parte das entidades e, en calidade de ‘colaboradores’, persoas xurídicas socias de AGACA e organismos públicos e privados”, e reafirmou a importancia de “romper o teito de cristal e fomentar o emprendedorismo”.

José Montes, presidente de AGACA, destacou a importancia de traballar para que as “xeracións que veñen non teñan que reivindicar a igualdade de xénero que aquí hoxe estamos reivindicando“.

Dolores Calvo, vogal de AGACA e vicepresidenta de AMCAE convidou ás mulleres a “perder o medo a participar, a decidir, a ser parte da empresa e entrar nos órganos de decisión, neste caso das cooperativas“.

Susana López indicou: “Como secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, parécenos que a visibilidade da muller rural é importantísima. Ë fundamental conciliar vida familiar, laboral e tempo de ocio ao que temos dereito, sen sentirse culpable“.

Durante a clausura do acto, Covadonga Toca, secretaria xeral de Emprego da Xunta de Galicia, destacou a relevancia do peso económico da muller no rural e que “ninguén pode cuestionar a capacidade das mulleres que xa está máis que demostrada. O emprego ten, no século XXI, carácter feminino”.

José Manuel Tellado, vicepresidente de AGACA afirmou: “Cómpre normalizar a presenza das mulleres nos Consellos Reitores”.

Entre as accións xa programadas pola Asociación atópanse un obradoiro de “Apoderamento de mulleres socias de cooperativas” con sesións formativas e visitas a cooperativas.
R.