Skip to main content

Nace a campaña 'Máis mulleres informáticas' para fomentar as vocacións TIC femininas

A idea creativa trata de construír unha historia de motivación a través de actitudes e roles relacionados co papel atribuído históricamente á muller e establecendo a partir de aí vínculos con roles técnicos e ligados coa tecnoloxía. É dicir, trátase de utilizar como punto de partida as características emocionais e roles tradicionalmente femininos e, desde eles, facer unha transición natural cara a tarefas e responsabilidades propias do exercicio da enxeñaría informática.

Plan DigiTalent

Entre as actividades do Plan DigiTalent están aquelas orientadas a reducir a fenda de xénero que existe entre mulleres e homes nos estudos científico-tecnolóxicos, nas que o alumnado feminino apenas se sitúa no 30%, e que se reflicte nas cifras de emprego no sector tecnolóxico, cunha porcentaxe do 31,6% de mulleres.

Ademais, só o 9,7% das mulleres que traballa no sector desenvolve funciones TIC, fronte ao 40,9% dos homes e só o 15,2% das empresas TIC galegas contan con mulleres en postos de dirección, unha porcentaxe soa testemuñal nun tipo de posto onde predomina os homes. Esta situación aínda se acentúa máis cando se analiza o persoal dedicado a I+D+i, no que a presenza de mulleres está no 12,3%.
R.