Skip to main content

A Cidade da Cultura e a Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia promoven un foro para mozos emprendedores

O Congreso AJE Galicia realízase en virtude dun convenio asinado entre a Xunta de Galicia e a Asociación de Jóvenes Empresarios. A través deste acordo, ambas entidades programarán actividades formativas e de asesoramento que completen a oferta destinada ás empresas do Centro de Emprendemento do Gaiás así como dos afiliados de AJE Galicia.

Con este convenio –asinado polo presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo, e a directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez– ambas entidades renovan a colaboración que manteñen desde 2017, a través da cal a Cidade da Cultura cede un espazo a AJE Galicia no Centro de Emprendemento para a realización das súas actividades, mentres que a Asociación de Jóvenes Empresarios, organiza diferentes actividades de formación e networking, ademais de promocionar entre os seus afiliados as actividades do CEM.

O emprendemento na Cidade da Cultura

A Cidade da Cultura de Galicia ten no emprendemento, a tecnoloxía e a cultura os seus tres eixos principais de actuación. O seu Centro de Emprendemento destinado a proxectos culturais e creativos ofrece un espazo de coworking e un viveiro de empresas, ademais de contar cun programa de titoría e acompañamento na posta en marcha de modelos de negocio, maduración de ideas empresariais, asesoría financeira, networking e showrooms.
R.