Skip to main content

O labor de Santiago Llovo a prol da difusión e posta en valor do patrimonio marítimo galego

Antonio Basanta destacou a prolífica traxectoria de Santiago Llovo neste eido e o seu rigor documental, recorrendo en todas as súas obras a fontes de información moi diversas, algunhas incluso inéditas, que permanecían agochadas nos arquivos públicos. Ese traballo, dixo, contribúe a preservar toda esa información e poñela a disposición das vindeiras xeracións. Nesta liña,l animou ao autor a continuar con ese gran labor de recompilación pois concorda co compromiso da Xunta coa preservación do patrimonio marítimo-pesqueiro galego, que se materializa no Plan da Cultura Marítima de Galicia-Horizonte 2030.
R.