Skip to main content

Convocados os Premios da Cultura Galega 2024

Precísase engadir a maiores os méritos das candidaturas acompañados dunha xustificación descritiva de entre 15 e 20 liñas.

O xurado, presidido polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, estará composto ademais por un máximo de 10 vogais representantes do Consello da Cultura Galega, da Universidade de Vigo, da Real Academia Galega, da Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, das áreas de Promoción de Igualdade e Cultura da Xunta de Galicia e de catro persoas de recoñecido prestixio no eido cultural designadas pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

En cada modalidade, o recoñecemento non poderá recaer en máis dunha persoa e se concederá un único premio correspondente a unha peza artística ou obxecto conmemorativo de prestixiosa autoría galega, acompañado dun diploma acreditativo. Na data de formalización da candidatura, as persoas participantes deberán estar vivas e os colectivos e entidades deben ter actividade.

Galardóns á creatividade galega de alto nivel

Os Premios da Cultura Galega constitúen un medio de recoñecemento e difusión á excelencia creativa, á capacidade de intercambio, á experimentación e á proxección da construción cultural de Galicia. Na pasada edición os galardoados foron a poeta Yolanda Castaño, na modalidade de Letras; o Museo do Gravado á Estampa Dixital, en Artes Visuais; a produtora PistaCatro, en Artes Escénicas; a Banda de Música Unión de Guláns, en Música; a produtora Portocabo, en Audiovisual; a asociación Ponte...nas Ondas!, en Lingua; o historiador Eduardo Pardo de Guevara, en Patrimonio Cultural, e os cursos de verano Galego sen fronteiras, en Proxección Exterior.
R.